Tel: +316.247.37.961 KVK: 70675783

Kappeijne van de Coppellolaan 5
Loenen aan de Vecht

©2018 by Marcel Burger

 
 
  • burgermr

Van balansrisico’s managen naar Crypto Asset Management — Deel 2

Het idee dat slimme contracten in de nabije toekomst mogelijk een grote rol zouden kunnen gaan spelen vond ik vrij snel vanzelfsprekend. Zo is er in de financiele wereld de laatste 10 jaar steeds meer gebruik gemaakt van algoritmes om beleggingsstrategieen verder te optimaliseren. Als je bedenkt dat algoritmes niet heel veel meer zijn dan if-then-else constructies, dan is het ook niet meer heel lastig om te bedenken dat de stap naar slimme contracten relatief een kleine is. Beleggingsstrategieen zouden op een smart contract gezet kunnen worden, zodat ‘tokenized’ securities aangekocht en verkocht kunnen worden zonder dat er nog al te veel menselijke handelingen aan te pas komen. Werkzaamheden van backoffice personeel om de trade te laten settlen, zouden tot het verleden behoren want een tokenized security of bondje settlen namelijk direct op het moment dat de transactie plaats vindt. Dit mag voor velen misschien als toekomstmuziek klinken, maar er zijn al een aantal initiatieven gestart om klassieke securities te tokenizen en de wereldbank heeft bijvoorbeeld al een obligatie uitgegeven die gebouwd is op het Ethereum netwerk. Voor mij persoonlijk begon het direct tot de verbeelding te spreken toen ik live mocht toezien hoe een swap verhandeld kon worden met behulp van een smart contract.
In het geval dat er een swap wordt afgesloten tussen twee partijen, hebben beide partijen te maken met de uitwisseling van betalingen. Partij A betaalt (doorgaans) halfjaarlijks een variabele rente aan partij B, en partij B betaalt jaarlijks een vaste rente aan partij A. Hoe makkelijk zou het zijn als deze betalingen zich zelf voltrekken zonder dat er nog allerlei menselijke handelingen aan te pas zouden moeten komen zoals dat nu nog het geval is. In een streven om de business efficienter te maken, zou dat een zeer gewenste innovatie zijn. Als we naar bijvoorbeeld een Europese renteswap kijken, dan vinden er periodiek betalingen plaats in Euro’s. Er is op dit moment nog geen crypto variant van de Euro uitgegeven, dus een implementatie van dat idee waarbij er Euro kasstromen resulteren, is nu nog niet mogelijk. Mijn verwachting is echter dat het een kwestie van tijd zal zijn totdat overheden overgaan tot het uitgeven van crypto valuta. In de tussentijd zou er wel gewerkt kunnen worden met een tussenoplossing, waarbij partijen met elkaar afspreken dat ze betalingen settlen door middel van bijvoorbeeld een settlement coin. (Een mooi voorbeeld vind je hier: https://www.clearmatics.com/utility-settlement-coin-pioneering-form-digital-cash/)


Ideeën zoals hierboven uiteengezet, zijn voor mij zulke mooie potentiële ontwikkelingen dat ik voor mijzelf besloot een deel uit te willen maken van die ontwikkelingen. Zakelijk in eerste instantie puur door op de hoogte te blijven van alle blockchain ontwikkelingen die de asset management industrie zouden raken. Vanwege mijn vertrouwen in de potentie (en daarmee ook de waarde) van deze nieuwe technologie, schroefden wij privé de investeringen verder op in verschillende platform en protocol projecten. Met een select groepje vrienden bespraken we dagelijks de laatste ontwikkelingen, selecteerden we projecten met potentie, optimaliseerden we onze aankoopmomenten en namen we deel in initial coin offerings. Onze gezamenlijke learning curve was zo immens steil; hoe meer we leerden over de fundamenten van de technologie en de belangrijkste waarde drijvers van de markt hoe enthousiaster we allemaal werden. Mijn enthousiasme kon ik ook niet verbergen. Mijn voormalige collega’s zullen mij ongetwijfeld nu en dan als crypto-Jehova hebben ervaren. Enthousiasme onderdrukken is nou eenmaal niet mijn sterkste kant.

Persoonlijk wilde ik op anonieme wijze onze bevindingen laten toetsen door andere crypto investeerders. De beste manier was om een twitter profiel aan te maken en daar inzichten te delen en mijzelf te mengen in discussies met “thought leaders”. Eind mei 2017 startte ik onder een pseudoniem en begon met een challenge om voor einde jaar 10.000% return on investment te realiseren. Met annualized volatilities van meer dan 100% wist ik dat het een hobbelige weg zou gaan worden. Mijn twitter aanhang groeide gestaag en de waarde van mijn portefeuille groeide in de eerste 6 weken met 175% om vervolgens te vallen met ca. 80%. Geen reden voor paniek, gewoon bijplussen toen bitcoin dipte naar 1800 USD. In de loop der tijd begon er steeds meer aandacht te komen voor mijn werk. De rendementen liepen hard op en dat gold ook voor een deel van mijn volgers die dezelfde investeringen deden. Zij zijn het uiteindelijk geweest die mij hebben aangezet om te overwegen om voor mijzelf te beginnen. Na veelvuldig de vraag te hebben gehad of ik mijn werk niet exclusief wilde delen, besloot ik te onderzoeken of een dergelijke service voldoende brood op de plank zou kunnen brengen. Het zou er immers toe leiden dat ik mij full time op mijn nieuwe liefde zou kunnen storten. Tegelijkertijd zag ik de crypto fondsen als paddestoelen uit de grond schieten en werden deze meestal gerund door jonge jongens zonder relevante ervaring in investments. Ik speelde voorzichtig met de gedachte om mijn eigen Crypto Asset Management firm te starten ergens in 2019.


Mijn onderzoek wees uit dat er voldoende interesse was voor mijn research, hetgeen het mogelijk zou maken om mijn ontslag in te dienen en een leven als ondernemer te starten, zodat ik ook zakelijk veel meer tijd zou kunnen gaan steken in deze nieuwe materie. Eind december 2017 had ik 10.000 volgers op Twitter, op basis van een goed aantal toezeggingen van mensen die bereid waren om te betalen voor mijn werkzaamheden nam ik ontslag. “Helaas” bleef de ROI van onze privé investeringen steken op een 4 cijferig percentage en haalde ik mijn challenge niet, maar was het rendement meer dan voldoende om wat geld uit de markt te trekken die als buffer zou fungeren indien mijn wilde plannen minder rendabel zouden blijken dan verwacht.

Wordt vervolgd…