Tel: +316.247.37.961 KVK: 70675783

Kappeijne van de Coppellolaan 5
Loenen aan de Vecht

©2018 by Marcel Burger

 
 
  • burgermr

Waarom stijgt de prijs van bitcoin weer?

Toen de totale marktkapitalisatie van haar all time high van ca. 850 miljard USD in Januari 2018 terugviel naar ca. 100 miljard USD in December 2018, leek het er even naar dat crypto assets bezig waren om een stille dood te sterven. De hype die in 2017 zijn weerga niet kende leek voorgoed voorbij te zijn. Een correctie van meer dan 80% gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Zo snel als de crypto only hedgefunds in 2017 wereldwijd als paddenstoelen uit de grond schoten, zo snel werden ze opgeheven in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. Waar was het misgegaan? Wat is er veranderd in de tussentijd? En wat drijft momenteel de prijs van met name bitcoin op?


2018: het jaar van ontwikkeling en prijscorrecties

De interesse voor crypto assets aan het eind van 2017 werd met name gedreven door de ICO manie. Nadat bitcoin een waanzinnig rendement had laten zien in de voorafgaande 8 jaar en Ethereum daarop volgde met astronomische rendementen, zochten veel beginnende investeerders naar ‘the next big thing’. Elke dag werden er op basis van een whitepaper (waarin partijen uit de doeken deden hoe zij door middel van blockchaintechnologie een disruptie zouden bewerkstelligen) voor miljoenen aan bitcoin en ethereum aan funding opgehaald. Vervolgens werden de investeerders van het eerste uur beloond door speculanten die een gokje wilde wagen in de secundaire markt waar al deze projecten tegen bitcoins en ethers verhandeld worden. Naast een leger aan long term value investors, ontstond er een leger aan ICO-flippers; mensen die probeerden binnen een paar weken een rendement te halen van gemiddeld ca. 250%. Deze ontwikkeling dreef de vraag naar bitcoin en ethereum hard op. Naast de ICO manie zorgden de geruchten omtrent toenemende institutionele interesse een grote rol; zo zouden grote namen onder de investment banks bezig zijn om crypto trading desks op te zetten. Tijdens het kerstdiner in december 2017 zullen de immense rendementen in crypto assets veelvuldig besproken zijn, hetgeen leidde tot een massale fear of missing out (“FOMO”). Begin 2018 begonnen slimmere investeerders zich toch achter de oren te krabben en vroegen zichzelf af of de hoge prijzen wel gerechtvaardigd waren. De euforie sloeg om in scepsis en paniek. Bitcoin verloor snel en hard haar waarde door een massale outflow, maar de alternatieve projecten hadden nog meer te lijden. Correcties van 95% waren eerder regel dan uitzondering. Naarmate 2018 vorderde en de institutionele activiteit op zich liet wachten, verloor een groot gedeelte van de investeerders alle hoop. De prijsdaling had ook als gevolg dat er een goede zuivering plaatsvond; projecten met slappe fundamenten en partijen met slechte intenties verdwenen snel naar de achtergrond.


De ommekeer van 2019

De bullish prijsontwikkeling van het tweede kwartaal van 2019 laat zich het beste verklaren door twee verschillende redenen; institutionele interesse en een verwachte daling van natuurlijk aanbod van bitcoin.

Tot en met maart 2019 zat de markt goed in het slop, maar in de tussentijd werd er stevig doorontwikkeld en raakten steeds meer grotere corporates in de ban van blockchain. Ideeën begonnen langzaam maar zeker de vorm aan te nemen van werkende producten en klassieke financiële instrumenten en crypto assets begonnen door ontwikkelingen aan beide kanten langzaam maar zeker in elkaars vaarwater te komen. Naast de bitcoin futures van CME, werd er op grote schaal gewerkt aan verschillende initiatieven die de asset klasse verder professionaliseren, zodat deze beter geschikt wordt voor institutionele partijen. Zo werd er bijvoorbeeld hard gewerkt aan institutional grade custody oplossingen, startte Fidelity (als een van de grootste asset managers ter wereld) met Fidelity Digital en begint langzaam maar zeker de derivaten markt voor crypto assets ook serieuze vormen aan te nemen. Maar bijvoorbeeld ook grotere investment consultants als Cambridge Associates begonnen zich positief uit te laten over deze nieuwe asset klasse en benadrukten dat zij van mening zijn dat institutionele partijen investeringen in dit domein serieus moeten overwegen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de drempel voor institutioneel geld alleen maar lager wordt.

Een verwachte daling van het natuurlijk aanbod van bitcoin; dat behoeft nadere uitleg. Het bitcoinnetwerk wordt in stand gehouden door nodes en miners. Heel simpel gesteld zorgen de miners ervoor dat alle transacties in blokken verwerkt worden en cryptografisch geseald worden zodat veranderingen met terugwerkende kracht onmogelijk worden gemaakt. De nodes controleren vervolgens of de toegevoegde blokken valide zijn. De miner die erin slaagt om als eerste het volgende blok in de keten te sealen door een wiskundige puzzel op te lossen, wordt daarvoor beloond met 12.5 bitcoins. Tegen een koers van ca 12.000 USD, is dat een beloning van 150.000USD. Deze beloning wordt echter iedere 210.000 blokken (ca. 4 jaar) gehalveerd. De volgende halvering zal naar verwachting op 20 mei 2020 plaats vinden. Dat leidt ertoe dat het aanbod van bitcoin door miners zal halveren. Los van het feit dat er minder natuurlijk aanbod zal zijn, heeft het ook invloed op de stock to flow ratio; een ratio die uitdrukt hoeveel nieuwe aanwas er is ten opzichte van de uitstaande supply. Deze schaarste maat stelt ons in staat om te zien hoe de schaarste van bitcoin zich verhoudt tot bijvoorbeeld de schaarste van goud en zilver en andere edelmetalen. Iedere keer dat de mining reward halveert, wordt bitcoin een beetje schaarser. Ofwel; de halvering van de mining rewards zou theoretisch gezien tot een prijsstijging moeten leiden, en dat is waar de markt in het verleden bij iedere halvering op anticipeerde en reageerde. Slimme investeerders anticipeerden vroeg, en speculanten die op prijsactie af kwamen en bang waren de boot (weer) te missen, dreven zodoende de prijs nog verder op. Indien u meer wil lezen over deze theorie, dan kan ik het artikel aanraden van een hooggeplaatste Nederlandse financial professional die publiceert onder een pseudoniem: Modelling bitcoin value with scarcity. Ter illustratie ziet u wat het effect is geweest van de verschillende halveringen in de onderstaande figuur die tevens ook de verschillende boom-bust cycles laten zien.


Ik ben ervan overtuigd dat we net weer zijn begonnen aan een nieuwe boom-bust cycle en zie in de toekomst bitcoin mogelijk de rol van wereld reserve munt overnemen. Het hoe en waarom achter deze overtuiging bewaar ik voor een volgend keer. Tenslotte sluit ik graag af met een dringend advies; voordat u op basis van deze inzichten besluit om te investeren in deze nieuwe asset klasse raad ik u aan om uzelf goed in te lezen in de materie en de berichtgeving in de mainstream media zoveel mogelijk te negeren.